image
image

Başvuru Şartlarımız

image
image

Başvuru Şartlarımız

Kuruluşa Engelli Kabulü

Devlet Destekli :

Egelli olan vatandaşlarımızın yakınları veya yasal temsilcileri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat ederek Özel Bakım Merkezi hizmetlerinden yararlanabilmesini talep edebilirler. Bu hizmetten yararlanılabilmesi için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir hastaneden %51 ve üzeri iş gücü kaybının olduğu ve bu durumunun sürekli ve ağır engelli olarak kabul edildiğinin raporda belirtilmesi gerekmektedir. “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında başvuru anında aşağıdaki belgeler istenmektedir.

T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Enelli sağlık kurulu raporu,
Engellnin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
İki adet vesikalık fotoğraf,
Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,


Özel Kabul:

T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Enelli sağlık kurulu raporu,(%51 ve üzeri iş gücü kaybının olduğu aranmaz)
İki adet vesikalık fotoğraf,
Minumum 3 net asgari ücret (kişiye özel oda imkanımız mevcuttur. istendiği gibi dizayn ettirebilirsiniz.)

image
image
image
image